Έκδοση δελτίου από την Κολυμβητική Ομάδα Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.)


Δικαιολογητικά εγγραφής

  1. Πιστοποιητικό γεννήσεως (όχι ληξιαρχική πράξη)/(πρωτότυπο, όχι φωτοτυπία)
  2. Έξι φωτογραφίες
  3. Ιατρική βεβαίωση, πρόσφατη του κολυμβητή ότι είναι υγιής
  4. Εισφορά 20 (15+5), για την αγορά παραβόλου και δελτίου υγείας του κολυμβητική από την Κολυμβητική Ομάδα Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.)