Ωράρια Προπόνησεων 2017-18


Εκμάθηση - Ακαδημίες

Ωράρια*

Δευτέρα ως Παρασκευή

Σάββατο

1ο Ωράριο

15:25 – 16:10

8:00 – 8:45

2ο Ωράριο

16:10 – 16:55

8:45 – 9:30

3ο Ωράριο

16:55 – 17:40

9:30 – 10:15

4ο Ωράριο

17:40 – 18:25

10:15 – 11:00

Αγωνιστική Ομάδα

 

Δευτέρα ως Παρασκευή

Σάββατο

Ωράριο Γυμναστικής**

17:00 – 18:00

-

Ωράριο Προπόνησης**

18:00 – 20:00

8:00 – 10:15

 

Τα τμήματα ακαδημιών του κου Καταβάτη Δημήτρη που κολυμπούσαν πέρυσι 15.25 – 16.55, θα κολυμπούν φέτος 15.15 – 16.30

*Σε όλα τα ωράρια υπάρχουν :Εκμάθηση – Ακαδημίες – Αγωνιστικό πρόγραμμα. Μπορούμε να επιλέξουμε όποιο ωράριο θέλουμε και όποιες ημέρες της εβδομάδας θέλουμε αρκεί να είναι σταθερά. Δηλαδή να μην αλλάζουμε ωράρια κάθε εβδομάδα (εκτός αν υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας, όπου τότε θα συνεννοείσθε με τη γραμματεία και τους προπονητές)

**Τα παιδία της Αγωνιστικής ομάδας και μόνο μπορούν να έρχονται και σε οποιοδήποτε άλλο ωράριο ανάλογα με τα μαθήματα τους.