Προπονητικό και διοικητικό τιμ του ομίλου


Προπονητικό και διοικητικό τιμ του ομίλου

Γεν. Έφορος - κα Τριπολιτάκη – Μπέκα Μαρία.
Τεχνικός Σύμβουλος - κος Μπέκας Κων/νος.
Προπονητης αγωνιστικής & προαγωνιστικής ομάδας - κος Καταβάτης Δημήτριος.
Προπονήτρια ακαδημιών & ομάδα επίλεκτων κολυμβητών - κα Βεργιάννη Αθηνά –Σοφία.
Προπονητές εκμάθησης οι : Αλεφαντινού Φωτεινή και Δημόπουλος Δημήτριος .